Symboler

pent_4

Pentagrammet - pentakeln

Här en kort beskrivning av denna mystiska symbolen Pentagram - pentakeln
(Olika tolkningar.. inom olika grupper o s v förekommer naturligtvis)

Pentagrammet är en femuddig stjärna som används mest som en symbol inom Pagansk-hedniskt tro.. så som exemplvis inom Wicca... Men symbolen har även använts vid många olika sammanhang genom åren.. så som under medeltiden använde faktiskt katolska kyrkan och kristna traditionen den som en symbol för sanning och symbol för dom fem sår, "stigmata" somtill fogades Kristus, än idag kan man hitta symbolen på en del gamla kyrkor.

Historian bakom Pentagrammet är lång och man har hittat spår på lerskärvor från Uruk peroiden 3500 f.kr historia har även spårats till babylonisk tidsepok ca.6-7000 f. kr men exakt hur gammal den är vet man inte...  Babylonierna hade den som symbol för planeten Venus astrologiska Scheman...

Pythagoréerna tolkade dom fem uddarna symbolik till de fem elementen jord, vatten, luft, eld och etern. Pythagoréerna upptäckte i pentagrammet även en matematisk perfektion och förstod bland annat att pentagrammets linjer döljer det gyllene snittet 1,618.

Ordet Pentagram härstammar troligen från det grekiska språket. Penta betyder "fem" och gram härstammar från "gramma" som bl.a. innebär "bokstav". Pythagoréerna i sin tur kallade pentagrammet för Pentalpha.

Pentagrammet kallas i vissa fall även Salomos stjärna eller Salomos sigill, och det används i arabiska magi utövare och även i judiska ritualer

Stjärnans fem spetsa symboliserar dom fem elementen.. Tillsammans skapar de en helhet.. och människan i harmoni med naturen

Ande (1 spets rakt upp)
Luft (övre vänstra spetsen)
Vatten ( övre högra spetsen)
Jord ( nedre vänstra spetsen)
Eld (nedre högra spetsen)

men den symboliserar även människans 5 sinnen, stjärnorna på stjärnhimmelen, väderstrecken (öst, syd, väst, nord, centrum), dom fem åldrarna/ faserna i livet (barndom, ungdom, mogen ålder, ålderdom och död) m.m.

Här hemma i Sverige är Pentagrammet även känd under namn som alfkors, älvkors, elleakors speciellt för i tiden.. då man använde den mycket som skydd mot onda makter och väsen

Det var först någon gång på 1800-talet som pentagrammet på sina håll samman kopplades först gången med ondska... troligen via några illustrationer av E.Levi`s ......  Satanister använder Pentagrammet också men då UPP OCH NERVÄNT d v s en Spets ner och 2 upp Då symboliserar det b l a materialism ovan andlighet.

När Pentagrammet omsluts av en cirkel så symboliserar det evighet , reinkarnation, årshjulet, helheten

Pentagrammet har flera användningsområden b l a som hjälp vid magiskt / andligt arbete, Samt som effektivt skydds symbol

 

char_1l
Triquetras

Triquetras sägs betyda ungefär tre hörn på latin. Denna symbol förekommer lite i olika utföranden b l a med och utan ringen i utkanten av själva symbolen. Den går även under namnet "keltisk knut". och har förekommit vid flera olika sammanhang som b l a kärlekstecken mellan sjömän och deras älskade

Denna gamla hedniska symbol återfinns b l.a. inom paganismens och kristendomens treenighet, men även i andra kulturer. med tolkningar, betydelse.. men gemensamma brukar dock vara förankrad i trefaldighet av någon form. Talet Tre anses vara ett heligt och magiskt tal, inom flera tro o traditioner, Historian kring själva triquetran är oklar och man vet inte riktigt när den dök upp
.

Symbolen förkommer sen urminnes tider även inom Wicca / häxkonst och andra paganistiska.. sammanhang.. då symboliserar den b l a Luft, vatten, jord samt Balans av sinne, kropp, ande... Inom den moderna wicca och neopaganism ses denna symbol främst som en symbol för gudinnan, vilket förmodligen härstammar från kelterna. Gudinnans trefaldighet innefattar hennes olika faser som jungfru, moder och den gamla. Cirkeln ses som en symbol för helheten; det fullständiga.

Triquetra ses även symbolisera all typer av trefaldighet inom neopaganismen b l a livets tre olika faser (liv, död och återfödelse) reinkarnation.. samt månens faser (växande, full och avtagande) m.m. Inom wicca används triquetra även som en beskyddsruna.

I den nordiska historian har vi ”Odens knut” som är faktiskt nästan
identisk med triquetra. nåt som kommit med vikingarna kanske..

crosz1

Korset

korset är en av de mest universella och enkla symboltecken som finns, historian kring symbolen är mycke äldre än vad vi är vana vid, via Kristendomen..

Korset har världen över använts av människor till att b l a

Orientera sig i tid och rum.Förenande symbol för motsättningar "Två armar"...Representera dom fyra väderstrecken och årstiderna Symboliserar människan med utsträckta armar.

Dessutom användes korset i många gamla kulturer och tro, som symbol för solen och solguden. och sen fanns även nåt man kalla.. egypternas öglekors / Crux ansata nyckeln till odödlighet...

så den symbolen har egentligen en.. lång historia innan kristen adoption..

 

ves_ica

Vesica Piscis

Vesica Piscis, två cirklar som skär varandra så att skärningspunkterna skapar en oval, Symbolen verkar vara någon av dom äldsta kända symbolerna som förekommit i nästan hela världen. Inom Hedniska kulturer har symboliserat b l a Guddinan Venus, fruktbarhet eller föreningen av motsatser så som himmel och jord, ande och materia, det medvetna och det omedvetna, det kvinnliga och det manliga, Symbol återfinnes ofta b l a på flera förkristna heliga kultplatser...

När kristendomen började använda "adopterade" symbolen fick den istället flera olika kristlig betydelser.. Oskuldsfullhet, renhet samt jungfrulighet. men även fisk och Jesus, Mandorlan
med två linjer som strålar, kan tolkas som gloria med Jesusbarnet, eller även jesus på korset, Man kan hitta symbolen b l a som ornament
på medeltida brittiska katedraler.

 

flower_of_life_1

Livets blomma

Denna symbolen Livets blomma "Flower of Life" är "helig geometri" och inom flera kulturer helig, både inom antika och moderna kulturer.  Symbolen har hittats av arkeologer i flera länder exempelvis i mellan Östen men även i Kina. Man anser att symbolen visar universums grundstenar för tid och rum samt samhörigheten med allt liv i universum..  en del använder den som frekvenshöjande kraftsymbol. 

 

Infinity

Infinity

Infinity symbolen betyder  evighet..  gränslöshet. Den har ingen början och inget slut, vilket speglar uppfattningen att i livet och i universum finns det inget annat än en oändlig
Symbolens betydelse varierar mycket bland olika kulturer och trosuppfattningar. Infinity symbolen förekommer ofta i det keltiska knut mönstret. Den keltiska knuten
kan ses som oändlighetssymbol inte något slut eller början,  En del av forntida egyptiska kulturer, tolkade den istället som en orm som biter sig själv i svansen,
och står i relationen mellan början och slut.. 

 

 

Gilla oss på Facebook "Kristallkulan vänner"

( Materialet kommer ifrån olika källor )

Copyright © aRix.se