Regression – Tidigare liv

Pagan4Regression, Reinkarnation, Tidigare liv har alltid varigt ett väl diskuterat ämne.. och det finns många delade meningar kring det hela, Inom religion har man spekulerat länge, om Reinkarnation teorin varigt inskriven i Bibeln, och att texten i själva verket blev ändrad och det blev bort tagen av olika anledningar.. Detta lär ha inträffat runt 533 e.Kr vid kyrkorådets möte i Constantinople, Själva Reinkarnation teorin och läran är mycket äldre än ex. Kristendomen och har alltid varigt b l a en del av den österländsk livs filosofi och tro sedan tusentals år.. t o m längre

De flesta människor har någon gång fått uppleva glimtar av tidigare liv på ett eller annat sätt, utan att förstår eller reflektera över innebörden av dem..

Några exempel. kan vara :

Att man fått uppleva personer, händelser, platser med mycket stark känsla av samhörighet, att man varigt där för, fast man vet att man ändå inte varigt där.. En film eller bok med djup historisk tema kan ha varigt utlösande faktor av glimtar, minnen från tidigare liv Även vid dagdrömmar kan plötsligt glimtar av ansikten och scener förekomma.. Men även vid vanliga drömmar när vi sover kan glimtar av tidigare liv.. förekomma... Genom regression terapi kan vi förflyttas tillbaka i tiden och utforska vad som hände i ett tidigare liv. Regression kan b l a användas som ett hjälp verktyg för att komma åt de skador och negativa minnen och händelser och upplevelser som kan ha där genom bildat blockeringar i vår chakran o karma.. och det hela har blivit en slags återkommande traumacirkel i det nuvarande livet tills de bearbetas...

Det talas även en hel del om "cellminnen". Att vår kropp har ett cellminne som gör att vi varenda dag påverkas av de liv vi levt tidigare.

Det amerikansk mediumet Sylvia Browne beskriver i sin bok "om tidigare liv" sin syn på cellminnen att kroppen är uppbyggd utav miljarder samverkande celler. Varje cell är en organism som lever, tänker, Andas och känner och som tar emot, bevarar och reagerar på den information den tilldelas av det undermedvetna. Det är det i det undermedvetna som vårt andemedvetande lever. Vårt andemedvetande minns varje ögonblick som vår själv har genomlevt, i det här livet och i alla andra liv som vi levt sedan vi blev skapade. Detta alltså Sylvia Brownes teori.. alla ska bilda sin egen tycker jag

Regression kan hjälp till vid bl.a. ökad självkännedom, befrielse från skuldkänslor och dödsångest, Öka känsla av hopp och frihet, Skapa en djupare förståelse av själen och en starkare känsla av harmoni

En regression går ut på att du under djup avslappning "drömliknande" upplevelse, plockar fram minnen som din själ/karma registrerade i ditt tidigare liv, dessa finns registrarat i ditt undermedvetna, och det är ditt undermedvetna man besöker vid regression. Du är hela tiden vid ett medvetet och vaket tillstånd och vad du gör..

I en del fall kan även hypnos användas som verktyg för att utforska tidigare liv..

Finns flera duktiga Medium som utför både s k regression seanser och även ger privata regression sittningar.. Det kan vara ett bra sätt att bilda sig en egen uppfattning om det hela..

Men som sakt man bör vara observant när man väljer medium, finns en del "bluffare" även i denna branschen..

Gilla oss på Facebook "Kristallkulan vänner"