Hedendom – Pagan

Gå till:   hedendom - Högtider  -  Wicca och häxor

Hedendom

Här en text som jag skrev för över 10 år sedan, det var en intressant och givande resa för mig att se och förstå dom gamla natur religioner och tro fungerar..ale_stenTermen "Hedning" uppfattas av många idag som ett nedsättande negativt och fördömande tilltal av icke kristna, Men denna benämning har förkommit redan i dom bibliska sammanhang sen långt bakåt i tiden, Som exempelvis "hednakristen" dessa personer var Kristna men inte Judar, och icke kristna personer kallades "hedningar".. Själva "Hedendomen" är samlingsbeteckningar för olika typer av uråldriga Natur religioner, tro och andlighet eller vilket man nu själv föredrar att kalla det, Dè gemensamma inom paganism (hedendom) är att man utgår från naturen. Man dyrkar inga obligatoriska Gudar, Skrifter eller andra auktoriteter förutom sig själv, och den natur man som man är en del av.. Idag kallas hedendom även Paganism, Nyhedendom samt "Neopaganism" (här kan tilläggas att olika traditioner och grupper kan naturligtvis ha sin egen speciella  inriktningar och tro)

Det bör uppmärksammas att hedendomen är inte "antikristet", snarare "ickekristet" samt "förkristet". När kristendomen grundades som religion var den mera eller mindre helt en statsreligion i början... På landsbygden levde de gamla förkristna sedvänjorna kvar långt efter att kristendomen gjort entré på allvar.. detta sågs som ett hot och man ville med alla medel förgöra dessa hedniska hemskheter

Det finns fortfarande många traditioner kvar som i grunden är hedniska som ex. Midsommars firandet.. med magi och mystik, Druider kallar denna högtid "Alban Heruin" och inom wicca kallas den "Litha". Och inom kristendomen så firar man som bekant "Johannes Döparens dag"..

Hedning betydde "en som bor och lever på landet". Dessa människors tro och religion, levnadssätt ute på landet var helt efter naturens skiftningar och efter naturens lagar och villkor.. man skördare läkemedel från naturens tillgångar.. och hade ofta stora kunskaper om örter och växter m.m.  Hedendomen idag följer samma fotspår, och som naturen själv så är den under ständig förändring och anpassas efter människans olika livsförutsättningar.

Några exempel på grenar inom hedendomen

Asa tro:
Fokuserad kring nordiska gudar och Mytologi De främsta asarna var Oden, Tyr, Tor och Balder, Av Gudinnorna var Frigg, Nanna och Idun de förnämsta. Asarnas hemvist var Asgård

Druidism:
En mycket jordnära form av andlighet och kärnan inom druidiska tron är naturen och dess krafter. druider vill ofta poängtera att druidism inte är en religion utan en filosofi,  Riter hålls helst dagtid, och man lägger stor vikt på b l a den esoteriska Keltisk mystik som speglas av på olika sätt, En del druider brukar samlas vid den ökända Stonehenge kring sommarsolståndet och som så många andra hedniska grupper.

Gardneriansk wicca/häxkonst:
Dessa häxor följer Gerald Gardner`s lära och kunskap

Alexandersk wicca/häxkonst:
här blandas egyptiskt tro med kabbala och häxkonst .. grundat av .Alex och Maxine Sanders.

Faery wicca:
Den keltiska typen av wicca ... man säger sig arbeta med underjordisvarelser så som alver,älvor eller "tuatha de danaan"..samt Gudomarna ses mera som verklig och viktiga

Shamanism:
Den är en va de äldsta formen av hedendom och föregångaren till de flesta större magiska traditioner. Shamanen brukar betraktas i större utsträckning som ensamarbetande,  jämfört med de andra hedningar. Magiker och häxor som arbetar ofta i grupper. Men detta hindrar inte att shamanen kan även arbeta i grupp

Starhawk wicca:
keltiskt och jungianskt inspirerade, modernare,öppnare form av wicca att arbeta och samlas i grupp är populärt

Seax wicca:
Runor och germanska gudomar är framträdande inom denna form av wicca.

Keltisk wicca/häxkonst:
Druidisk, allmänkeltisk och gardneriansk blandning de studerar b l a naturväsen, alvor, naturkrafter m.m..

Dianisk häxkonst:
eller gudinnetroende. bygger till stor del på Myrray`s och "Aradian`s" läran, man utövar enklare ritualer, En del tillåter inte män i cirklarna och vissa utesluter dessa helt, Detta är den starkaste feministiska riktningen inom häxkonsten.


Eklektisk wicca/häxkonst: .
De flesta moderna wiccaner / häxor. tillhör denna gruppen, ofta solitärer (ensamt arbetande) som utforskar olika traditioner o s v.

Strega:
Grundar sig i italiensk folktro och skriften "Aradia".

Teutoniska häxor:
kan kallas nordiska häxor. har paralleller med asatron.

Högtider


Wh_PaganHögtider har firats i alla tider av många olika anledningar, Ur hednisk synvinkel anses det stärka våra band till jorden, naturen, universum och ger oss mera förståelse om det eviga cykliska livs processen och våran tillvaron och hjälper oss att vara mera uppmärksamma på händelser som vi själva går igenom.

Fyra av dessa högtiderna grundar sig på solstånden och vår samt höstdagjämningen. yule - litha - ostara - mabon,  Dom fyra andra högtiderna imbolc - beltane - lughnasadh samt samhain grundar sig där i mot mera på b l a urgamla folktraditioner runt jordbruk och djur, natur.

Här följer några högtider ur Hednisk synvinkel

Halloween - Allhelgonaafton - Samhain 31 oktober:
Från början firades denna högtiden "Samhain" på Irland och även efter Kristendomens intåg, lyckades traditionen överleva kvar. Samhain var kelternas nyår, man lämnar det gamla årets bakom och det nya året föds och hjulet har ännu en gång vridit sig ett helt varv. Gränsen mellan liv och död, de båda världarna anses vara tunnast och denna tidpunkten är gynnsam för astralresor, spådomar och kontakter med ande världen

Själva dagens Halloween började man fira på 1800-talet i USA där den förändrade "Samhain" till barnens fest med Spöken och godis. detta har även hittat till Sverige. I USA skiftade man ut utskurna rovorna mot pumpor.

Yule-Vintersolståndet - 21-22 dec:

Infaller 21-22 dec. firas b l a inom wicca och andra naturreligioner, Högtiden kallas även "Yule".., Nu är natten som längst och dagen är som kortast. och man firar att det mörka och kalla årstiden vänder mot varmare och ljusare igen.. man välkomnar solen och ljuset, värmen

Ordet "Yule" sägs ha en koppling till vårt nuvarande ord "jul." Många förkristna kulturer har ansett att deras gudar är födda kring denna tid punkten på året. Enligt Wicca traditionen föds guden av gudinnan vid Yule.

Så våran "Jul" högtid har troligtvis hedninsk ursprung, så som med många andra högtider som vi firar idag.. och som alltså firades inom olika kulturer långt förre Kristendomens-jul.. och man kan än idag se kvarlevor från hedniska traditioner.. b l a dekorera en vintergröna, hänga upp mistlar, lyktor och ljus, bränna en julkubb och sjunga sånger.. Yulekubben som brinner i elden ses som en symbol för Guden som på nytt födelse i Modergudinnans heliga eld.

Imbolc - Kyndelsmässodagen 2 feb :
Denna dag anses vintern gå över till våren. Det ses också som helgad dag åt den keltiska gudinnan Brigid, som associeras med poesi, helande och smidea..

Under denna högtiden firar och renar man sig och hemmet efter vinterns inne liv med solens återkommande värme och ljus. För i tiden firade man imbolc med både facklor och eldar i alla dess former, Elden anses symboliserar upplysning och inspiration samt ljus och värme. Renings ritualer kan ex, vara ett vanligt bad med levande ljus och väldoftande badoljor, visualisering med rökelser o s v

Påsk- Ostara - Vårdagsutjämningen 20-23 mars:
Högtiden kallas - Ostara infaller 20-23 mars

Infaller runt vårdagjämningen, och markerar den första vårdagen, Själva namnet Ostara lär härstamma från en germansk gudinna vid namn "Eoster", som var gryningens gudinna. Hennes namn har indo europeiska kopplingar i "aus-" som i sin tur betyder "att skina" och detta har även givit namn åt öster eller eng.
"east", där solen går upp.

Nu är Dagen och natten lika långa och det råder balans mellan ljus och mörker, och från och med nu börjar ljuset ta över allt mer och dagarna börjar bli längre. Våren innebär pånyttfödelse naturen vaknar till liv, fåglarna lägger nya ägg, . Vid Ostara var just ägget en kraftfull och konkret symbol för det nya och pånyttfödelse. Gulan och vitan hos ett hårdkokt ägg symboliserar Solguden gömd i Gudinnans inre.
Vi knäcker skalet för att symbolisera Gudens pånyttfödelse

Så som några andra hedniska högtider har även denna blivit adopterade av kristendomen, som alltså blivit påsken där man omvandlade högtiden till Jesus död och uppståndelse.. dock kvarstår fortfarande är många hedniska symboler så som Ägget, det knoppande björkriset som bär med sig löftet om våren, och påskharen. Haren sågs som heligt djur och en symbol för pånyttfödelse och återuppståndelse och kopplades till många mångudinnor.

Valborgsmässoafton - Beltane - 1 Maj:
Valborgsmässoafton - Majdagen....

Valborgsmässoafton var/är en av de stora hedniska högtiderna kallad "Beltane" speciellt nere i Europa men även här hemma.. Då avsluts gryningstiden och ljustiden inleds... och man välkomnar sommaren..och naturens vaknande grönska.. Denna tid ansågs även som en förenandets högtid... mellan man och kvinna, gud och gudinna..Nyckelord för denna högtid är Fruktbarhet,Kärleken, förening och havandeskap..

Valborgsmässoafton och första maj har också fått en kristen betydelse. De var tillägnade Walburga, ett engelskt helgon som dog i 700-talets Tyskland.

Sommarsolståndet - Litha - Midsommar 22-23:a juni:

Sommarsolståndet (Midsommar)infaller runt den 22-23:a juni, solen står som högst på himlen, dagen är som längst och natten som kortast, tidpunkten är ljusets och naturens höjdpunkt denna tidpunkten är oxo då man ska samla livgivande energi.. inför höstens och vinterns mörker..

Krafterna i naturen är nu som bäst och det är bra tillfälle att samlar in d i v magiska örter och andra växter inför användning under resten av året. Det är även gynnsamt med spådom, healing och annan magi

Lammas - Lughnasadh 1-2 Aug:
Lughnasadh är den första av skördehögtiderna och man firar sensommarens rikedom av vad jorden har kunnat erbjuda, Högtiden kallas också för lammas. Högtiden har fått sit namn efter den keltiske sol och eldguden Lugh

Spannmål hör till en av dom viktigaste symboliken för lughnasadh och traditionellt set bakar man bröd. i den gamla hedniska tron gjorde man sädesdockor som man hade tills nästa Lughnasadh och då brände man dockan och gjorde ny, dockan ansågs vara bra både för skydd och lycka..

Höstdagjämningen - Mambon - 20-23 Sep :

Mabon infaller på höstdagjämningen, Nu är dagen och natten åter lika långa. Nu avslutas skörde tiden, och naturen börjar nu att drar sig tillbaka sin överflöd och förbereda sig in för vinterns vila..
Äpplen och frukt skördas och äts för att symbolisera förnyelse..

Häxor och Wicca ...


 

Pagan-184x184
Häxor & Wicca

NE Nationalencyklopedin skriver

"wicca, familj av nya religiösa rörelser. Enligt många utövare är wicca den flertusenåriga dolda västerländska religiösa tradition som bevarades av medeltidens häxor."

Denna korta beskrivningen i NE är helt rätt.. Här ska vi tittar lite närmare på grundstenar kring Häxkonst och vad Religionen wicca går ut på... även känd som "moderna" häxkonst..

 

Historisk återblick
Gamla svenska ord för "häxa" är b l a trollkona,trollkarl, trollpacka och trollkäring, trollgubbe, Själva ordet ”häxa” härstammar ifrån tyska ordet ”hexe” som har sina rötter i det forntyska ordet ”hagazussa”. Ordet ”häxa” började dyka upp i det svenska språket efter 1600-talets mitt..

Dessa s k "häxor och trollkarlar" va ofta gummor och gubbar som besatt stora kunskaper om naturen och energier samt hur man kunde lindrade sjukdomar med hjälp av naturläkemedel.. Men präster och kyrkan gillade inte dessa "hedningar"... och såg dessa som ett hot och direkt kristendomsfientligt, Detta gjorde att Kyrkan och bibelen kom att spelar ett allt sörre nyckel roll i hela Häxjakten.. och blev pådrivande.. b l a via Påven och år 1487 kom den s k ”Häxhammaren” En handbok om hur häxor kunde identifieras, torteras och dömas.. skriven och framtagen av några kristna munkar... Jakob Sprenger och Heinrich Kramer som va "utvalda" av påven..

Men den allra första häxbränningen lär ha redan ägt rum i Toulouse Frankrike år 1272, I Toulouse blev "Angéle de la Barthe" bränd på bål för att ha utövat häxkonst och samröre med djävulen..

Under dom brutala Häxprocesserna i Sverige mellan 1668-1677 avrättade man Över 300 oskyldiga människor.. som va ankagade för Häxkonst och att vara i förbund med djävulen, Antalet avrättade totalt i hela Europa är osäkert men lär röra sig om allt från några 100 000 till miljoner människor.. under alla åren som häx jakten pågick

Idag utövas Häxkonst på många olika sätt... så som ex. Wicca

Det finns många olika åsikter kring vad häxkonst är, olika tolkningar av olika utövare. Det finns dom som ser häxkonst som magi med direkt koppling till naturen, sen finns dom som utövar den som ett initiatoriskt magiskt system.

Wicca är en nypaganistisk nyhednisk naturreligion, som har rötter i dom förkristna religionerna, Men man kan se starkt inflytande från den keltiska traditionen ifrån England, Det är även där dagens wicca / häxkultur och traditioner anses startats upp i början av 1900-talet, detta va dock en underjordisk hemlig rörelse eftersom lagen mot häxeri avskaffades i England först 1951, Några av nyckel personer i detta sammanhang som kan nämnas är b l a Margret Murray och senare Geralde Gardner, Dorothy Clutterbuck och Alex Sanders. men Gerald Gardner anses vara skaparen av Wicca i mitten av 1900-talet, han kallade det då ”Witchcraft”, för han påstod sig ha återupptäckt ”häxornas” gamla religion.

många delar inom wicca kan spåras till slutet av 1800-talet och själva "häxkulten" även lägre bakåt i tiden, ända till paleolitisk tid.. Den religion som utövas idag är en mer modern variant

Dagens wiccans kan vara kanske din granne, jobbar kompis som du aldrig skulle kunna tänka dig vara en wiccan 🙂 . de flesta nyhedniska traditioner är inte ens hundra år gamla . Men som det ju är inte åldern på religionen som är avgörande viktig, utan vad religionen står för. Wicca brukar även kallas för Witchcraft.. Men VIKTIGT att komma ihåg att ALLA Wiccans är inte häxor och alla häxor är INTE Wiccans.. så enkelt va det.:-) Wicca är en väldigt fri religion , det finns inga lagböcker som Wiccans ska leva efter, det finns dock några enkla riktlinjer som man följer och den viktigaste är nog den som på engelska kallas "The Wiccan Rede", som är följande Så länge man inte skadar någon annan eller sig själv, får man göra vad man vill . Allt man sänder ut kommer tillbaka till oss trefalt, ont som gott. Så det är man själv som får stå för vad man gör..

En ibland ganska vanlig förekommande missuppfattning som brukar dyka upp är att Wiccans och häxor förknippas med satansdyrkare. Detta är dock helt fel.. Wiccans tror inte ens på det som kristna kallar för gud och djävulen... wiccans tror istället att gudomen finns i den fysiska världen i form av medvetande, medvetenhet, handlingskraft och är närvarande i allt. Skapelsen betraktas som en process universum , dör och på nytt föder ständigt sig själv... reinkarnation, Innan det fanns några heliga skriften och så.. betraktade människor den fysiska världen omkring sig för att försöka förstå detta här med liv och död . Man såg att allt rör sig i cykler månen, jordens årstider, dag och natt, växter dör så att jorden få näring och nya växter och träd kan växa, Död och förstörelse behöver inte alla gånger vara dåligt eller ond, den banar vägen för nytt liv , Efter som energin aldrig uppstår eller går förlorad och materia inte kan förstöras är döden inte ett slut utan en förändring , Inget annat i naturen för sig rätlinjigt , varför skulle då människans liv göra detta...

Inom Wicca har olika symboler stor betydelse, speciellt pentagrammet har en central roll.. d v s den femuddiga stjärnan , som är en urgammal magisk symbol (inget med djävulen att gör här heller) Den symboliserar dom fem elementen Luft , Jord , Eld , Vatten , Ande.. används även som beskydd.. Mera om pentagramet finns under "symboler". Wiccans dyrkar naturen , och försöker att leva i harmoni med den och med dom fyra elementen. Luft , Vatten , Eld och Jord.. Guden och Gudinnan är två viktiga begrep och används inom wicca som samlings ord för alla gudar och alla gudinnor som man dyrkar. Istället för att räkna upp 20 namn av varje, använder man dessa ord. samt detta är ett sätt att balanserar det manliga och kvinnliga. man har både gudar och gudinnor...

Wiccaner firar åtta högtider,sk sabbater

Beltane (Majfesten) 30:e april

Lughnassadh (Lammas) 1:a augusti, skördefesten

Samhain (Halloween) 31:a oktober

Brigid (Oimelec, Imbolc,) 1:a februari, gudinnan Brigids fest

Litha (midsommarsolståndet) firas kring den 21:a juni

Mabon (höstdagjämningen) firas kring 21:a september

Yule (midvintersolståndet) kring den 21:a december

Vårdagjämningen (Ostara) kring den 21:a mars

Wiccan rede

Bide the Wiccan law ye must, in perfect love, in perfect trust. Eight words the Wiccan Rede fulfill: An ye harm none, do as ye will And ever mind the rule of Three, what ye send out, comes back to thee. Follow this with mind and heart, and merry ye meet, merry ye part.

Som sagt detta va lite kort om häxor och religonen wicca . Detta ämnet är mycket stort och har många olika traditioner och tillvägagångssätt, Det gäller att hitta det som passar just dig.
(Min personliga erfarenhet är att) Wiccaner o Häxor är vänliga ,härliga,  naturälskande människor som vill leva i harmoni med Modern vår jord...

Den som vill fördjupa sig i detta ämne finns det mycket material här på nätet och litteratur hos utvalda bokhandlare, ett tips är också att skapa kontakter med likasinnade via olika grupper och forum här på nätet

Gilla oss på Facebook "Kristallkulan vänner"

(materialet kommer från blandade källor)

Copyright © www.aRix.se