Medialitet

 

ljus1_t1Medium är numera ett väl bekant begrepp som vi idag möter nästan dagligen speciellt via media & TV serier med olika medium - dokumentärer och mera eller mindre "seriösa" spök jägare program 🙂 m.m. Ett medium eller att vara "medial" kan beskrivas som en person med förmågan att kunna förändra sit medvetandetillståndet och fungerar som en kanal mellan våran vanliga synliga värld och dom osynliga världar, dimensioner, d v s en person som kan kommunicera med icke materiella existenser

Ett Medium arbetar för det mesta "tidlöst" i det förflutna, i nuet, i framtiden där genom kan det handla om att man kan förmedla förutsägelser men även tidigare liv eller budskap från avlidna nära och kära och ge vägledning i det dagliga livet, Här kan tilläggas att det råder skilda åsikter kring detta med, Om"Tidigare liv" biten hör till medialitet, Jag personligen anser att det är självklart en del i det mediala arbetet.

Ett Medium kan även hjälpa vilsna andar som blivit kvar på olika platser av olika anledningar och inte riktigt vet att dom är döda, vidare kan mediumet rensa eller informera om negativa-störningar eller obalans i energier för bostäder och platser.

I sitt arbete kan Medium ibland ta hjälp av olika  hjälpmedel som Tarot Kort, pendel, kristaller, m.m

Flera typer av Medialitet

Inom medialitet finns flera olika arbetssätt och varje medium har sin specialitet "gåva" och personliga arbetssätt. Sen finns det även en rad olika skolor man kan gå efter om man vill det, Ingen är mer rätt än den andra. Vilken skola man väljer är helt upp till en själv och som "känns" rätt, Men det viktiga tycker jag personliga är att när man väl börjar jobba med mediumskap ska man försöka skapar sig ett eget arbetssätt och inte härmar någon annan eller sin mentor.

Clairaudience

Clairaudience betyder att man upplever ljud meddelanden, röster, från andevärlden.

 

Clairalience

Clairalience innebär att mediumet uppleva andevärlden genom lukter som har kopplingar till en personen då den levde här hos oss.

 

Spiritualistiskt medium

Ett spiritualistiskt medium förmedlar budskap från personer som är "döda" och som av någon anledning vill kommunicera med dig. Hit går du för att "få bevis för att vi överlever döden". Det är en av spiritualismens viktigaste grundstenar. Spiritualistiskt medium siar inte om framtiden

Spiritualism är en officiellt erkänd religion och finns i många länder i form av Spiritualistiska Kyrkor och tossamfund

 

Fysiskt mediumskap

Ett fysiskt medium - Är ett redskap för andevärlden så att den kan manifesteras sig genom röst eller ektoplasma. Alla deltagare under en fysisk seans eller cirkel kan se och höra andevärlden utan att själv vara ett utvecklat medium.

 

Ektoplasma

Sägs vara ett av mest påtagliga beviset för andevärldens existens är materialisationer, vilket innebär att anden med hjälp av en substans som kallas ektoplasma kan bygga upp sin kropp via"mediumet" exakt lika som när den levde, Ektoplasma subtansen är är en tunn, formbar, vanligen vit eller grå ämne som lånas från mediet och seansdeltagarna. Den används dels till att skapa en slags arm som kan föra megafonen, och andra föremål, dessa seanser eller ciklar hålls vanligen i mörker då ektoplasman sägs vara väldigt ljus känsligt.

 

 

Trans mediumskap

Trans är en tillstånd när mediumet get sitt medgivande till andar att går in i vårt energifält och använder exempelvis vår röst för att kommunicera med omgivningen. När ett medium befinner sig i trans, , är mediets egna tankar "förbi kopplad". och anden för talan, MAn kan säga att det finns fyra olika stadier av transtillstånd:

-Du helt är medveten om vad som sägs, och är fortfarande medveten om vad som händer.

-Du är nästan medveten om vad som sägs och görs, men kan påverka situationen.

-Du är nästan helt bortkopplad och känner att du befinner dig utanför din kropp.

- Du är helt bortkopplad och befinner dig i ett nära medvetslöst tillstånd. Du har ingen uppfatting av vad som händer.

 

Transfiguarion

kallas då anden tar större ”kontroll” över Mediumet som är i Trans. I detta fallet kan ansiktet på Mediet förändras märkbart och bli väldigt likt den ande "Kommunikatör" som mediet har givit tillåtelse till..

Transcirkel

Mediumet går i trans och låter andevärlden kanalisera igenom honom, Dom andra i cirkeln hjälper till och agerar kraftkällor. Transcirkelar är mera för erfarna medier.

 

 

Clairsentience

Clairsentience betyder att mediumet kan känner in både fysiska och mentala känslor från andevärlden.

 

 

Seans - även kallad "Medial demostration"

På en seans eller medial demonstration som det även kallas för idag står eller går ett medium oftast uppe på en scen inför större publik. Under seansen gäller det för mediet att förmedla så många konkreta bevis och budskap "ande kontakter" till publiken som möjligt..

"Privatsitting" är som det låter, en privat konsultation med mediumet och man har möjligheten att få mer detaljerad och personlig budskap från andra sidan

 

Mentalt mediumskap - Clairvoyans

Mentalt mediumskap är det vanligaste typen av mediumskap, Mediumet arbetar med andevärlden genom att förmedla (tolka) bilder & symboler, lukter, hörsel, fysiska känslor i kropp och mentala känslor. Det går även under benämningen aktivt mediumskap eftersom mediumet deltar aktivt med sit sinne.

 

 

Regression - Tidigare Liv Seans/*demo

Denna lite mera ovanligare seans-form men mycket intressant, denna går till så att man få veta om ett tidigare liv och budskapet fungerar samtidigt som en bekräftelse på att vi lever flera liv, Vi kan även ofta få svar på minnen som vi bär med oss t.ex. platser vi aldrig varit på men har en längtan till eller rädslor, fobier m.m. som hindrar oss från att fungera fullt ut i livet. Det finns fåtalet medium i Sverige som har dessa seanser

*Ibland väljer man kallar man "Seanser" för "demo" d v s en demonstration

 

 

Psykiskt medium:

Mediumet arbetar via Psykometri genom att hålla i ett föremål och läsa av energin i förmålet

 

 

Gilla oss på Facebook "Kristallkulan vänner"

(materialet kommer från blandade källor)
© www.arix.se