D – Vitamin

D-vitamin

Vi känner till att vi blir piggare och friskare av D-vitamin. Nu har det kommit ännu en anledning att öka intaget. Forskare har nämligen publicerat en färsk vetenskaplig granskning, som visar att personer med bröstcancer, kolorektal cancer och lymfom (maligna tumörer som uppstår i lymfkörtlarna eller annan lymfatisk vävnad) har större möjligheter att överleva om deras D Vitamin nivå är högre vid tidpunkten för diagnos. Forskningen på området pågår hos Shanghais Institut för Näringsvetenskap och andra Kinesiska universitet och publiceras i the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Märkbar minskning i dödlighet
Forskarna har titta på 25 studier och sammanlagt 17,332 cancerpatienter. Där fann de att högre D-vitaminnivåer kunde kopplas ihop med signifikant minskad cancerrelaterad dödlighet hos patienter med kolorektal cancer och lymfom, samt förbättrad överlevnad hos patienter med bröstcancer eller lymfom. Mindre bevis kunde noteras hos personer med lungcancer, magsäckscancer, prostatacancer, melanom, eller Merkel-cellkarcinom, men resutatet var positiva. I dom flesta studie tillfällen hade patienterna testats med avseende på D-vitaminstatus innan de genomgått någon cancerbehandling.

D-vitaminbrist
Samtidigt som forskargruppen i Shanghais spekulerade i att cancerpatienter med högre D-vitaminnivåer hade bättre överlevnadschanser på grund av bättre allmän hälsa visste de inte om det var ett direkt resultat av D vitamin eller om cirkulerande D vitamin bara var en biomarkör för hälsotillståndet hos patienterna.

– Med tanke på att D-vitaminbrist är ett utbrett och känt problem i hela världen är det viktigt att se till att alla har tillräckliga nivåer av detta viktiga näringsämne. Vården bör ägna större uppmärksamhet åt D-vitaminnivåer hos personer som har fått diagnosen cancer, har en av författarna till studien, dr Hui Wang, sagt.

Utöver dom positiva Anti-cancer egenskaper har D-vitamin en bakteriedödande effekt som anses vara lindrande mot mängd av andra sjukdomar . Så som exempelvis:

– Leverproblem, Benskörhet, Karies, Förstoppning,  Närsynthet, Diabetes typ 2 , Trötthet, Depression, Förkylningar,Reumatism, Alzheimers, Akne, Muskelsvaghet. Hjärt- och kärlsjukdomar, Inflammationer.

Hur mycket ska man ta , kan det överdoseras .
De man bör tänka på är att se upp med ett alltför stort intag om man har svår njursvikt,  hyperkalcemi, sarkoidos.  D-vitamin har nämligen förmågan att öka upptag av kalcium i tarmen.
Man bör även komplettera med magnesium, då detta har en aktiverande effekt på D-vitaminer i kroppen. Dom som har kärlsjukdomar och/eller är äldre, bör man även komplettera med vitamin K2.

 

Här ett förslag/riktlinje på lagom dos vid brist på sol:

Vuxna: 2 000 – 5 000 IE dagligen (vissa rekommenderar mer)
Barn under 10 år: 1 000 IE dagligen

Tänk på att ibland skrivs mängden i mikrogram (µg). och då blir
1 µg D-vitamin = 40 IE. och 2 000 IE motsvarar alltså 50 µg.

Överdosering av D-vitamin är väldigt ovanligt i Sverige. Vid mycket höga intag kan följderna bli illamående,
njursvikt eller ökad risk för frakturer.

 

Källor : Internet, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism , Pharma Nord. Kurera hälso tidning, Hälsoliv mfl.

-- aRix --

 

Posted in Alternativ medicin.